Rörelsen

Hopp i rörelse

Vi är en politiskt och religiöst obunden grupp som arbetar med ickevåldsmetoder för en mer jämlik
värld. Vi värnar om vårt klimat och vill inkludera människor som lever i utanförskap.
Vår bakgrund BLLF Sweden har i mer än 25 år samarbetat med pakistanska samarbetspartners som
organiserar tegelarbetare, lantarbetare och andra grupper i Pakistan som luras in i nutida former av
slaveri. Arbetet har handlat om Kampen mot Slaveri genom Utbildning. Grundidén är att fattiga, och
exploaterade grupper ska få kunskap och självförtroende att själva avskaffa slaveriet.
Genom kontakterna med Pakistan har också vårt kontaktnät växt med grupper som arbetar för
samma mål på olika håll i världen. Kontakter som betytt mycket för oss är de vi fått med Ekta
Parishad som arbetar i Gandhis anda i många av Indiens delstater. De arbetar för mänskliga
rättigheter för fattiga och utsatta grupper som till exempel ursprungsbefolkningar och daliter i
Indien. Den mark som de brukat i generationer exploateras när stora multinationella företag vill
komma in på den indiska marknaden. Genom att utbilda till ickevåldskamp i Gandhis anda har stora
demonstrationer med upp till 100 000 deltagare fredligt och med kraft agerat för sina rättigheter.
Ledare från Ekta Parishad, speciellt Rajagopal och Jill Carr Harris som regelbundet besöker det
europiska nätverket har också besökt Sverige och BLLF Sweden och vidgat förståelsen för en
gemensam kamp. Några av våra medlemmar med egen erfarenhet från byutveckling i Pakistan har
besökt organisationens arbete i byarna och träffat utsatta grupper. De har sett hur särskilt kvinnorna
med stort självförtroende agerat för sin bys och sin grupps rättigheter till land att odla för familjens
försörjning.
Från Ekta Parishad kom idén att lyfta dessa protester i olika länder till en internationell nivå genom
att människor som arbetar för samma mål i olika länder samtidigt agerar tillsammans. Målet är att
grupper från olika länder möts i Geneve i september 2020.
Hopp i Rörelse (en arbetsgrupp inom BLLF Sweden) har sedan några år tillbaka varit en del av Jai
Jagat Europe. Steg för steg håller vi på att bygga upp vårt svenska nätverk genom kontakter med
intresserade individer och organisationer och planerar att under sommaren 2020 göra en
fredsvandring från Lidköping till Malmö/Trelleborg för att sedan fortsätta till ett stort gemensamt
möte i Geneve. Utbildningar i ickevåld äger rum nu och kommer att fortsätta under vandringen.
Varmt välkommen att vara med!
Vill du anmäla dig till vår grupp eller har du frågor om Hopp i Rörelse? Hör av dig till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring Samuel Grönvik 073 9304 452